گلگشت در منطقه مانگه دول

مورخ نهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول باشگاه قاجر تعداد هجده نفر از اعضای باشگاه و دو نفر مهمان گلگشتی در منطقه مانگه دول‌ داشتند.
اعضای شرکت کننده در برنامه؛
بانوان صدیقه نوربخش، شریفه دولتی، مژگان یعقوبی، آذر زارعی،

بیشتر بخوانید
شب مانی در‌ قله بدر

مورخ دوم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول باشگاه قاجر، سه تن از اعضای باشگاه موفق به صعود و شب مانی در قله بدر شدند.
نفرات شرکت کننده در برنامه:
آقایان محمدرضا جلالی، علیرضا میمنت و محمد میرانی(سرپرست)

بیشتر بخوانید
گلگشت به ارتفاعات پریشان

مورخ دوم اردیبهشت ۱۴۰۱ طبق برنامه زمانبندی شده باشگاه قاجر تعداد دوازده نفر عضو باشگاه و سه نفر مهمان برنامه گلگشت در ارتفاعات پریشان را اجرا نمودند.
نفرات شرکت کننده در برنامه:
اقایان طیب صالحی و امیر مرادی
بانوان آذر زارعی، صدیقه نوربخش، شریفه دولتی،

بیشتر بخوانید
گلگشت در منطقه کانی شاه پسند و صعود به قله بدر

طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول باشگاه قاجر مورخ بیست و ششم فروردین ماه ۱۴۰۱ تعداد سیزده نفر از اعضای باشگاه قاجر در قالب دو تیم هفت و شش نفره موفق ب صعود به ارتفاعات کانی شاه پسند و قله بدر شدند. تیم

بیشتر بخوانید
تمرین گام برداری و سُر خوردن روی برف در منطقه بدر

مورخ نوزدهم فروردین سال ۱۴۰۱ تعداد سیزده نفر از اعضای باشگاه قاجر، دومین برنامه شش ماهه اول سال باشگاه را با تمرین گام برداری و سُر خوردن روی برف را در منطقه کوه بدر اجرا نمودند.
اعضای شرکت کننده در برنامه:
آقایان محمد میرانی، علیرضا

بیشتر بخوانید
ترمیم مسیر قاجر بر روی دیواره بیستون

مورخ یازدهم فروردین ماه ۱۴۰۱‌ دو تن از اعضای باشگاه قاجر طی برنامه ۳ روزه مسیر قاجر را بر روی دیواره بیستون ترمیم نمودند.
در این برنامه تمامی کارگاه های قدیمی مسیر قاجر از ابتدای دیواره تا طول سیزدهم ( یک طول بعد از

بیشتر بخوانید
صعود به قله پریشان

طبق برنامه زمانبندی شده باشگاه قاجر روز جمعه مورخ پنجم فروردین ماه ۱۴۰۱ پنج نفر از اعضای باشگاه قاجر موفق به صعود قله پریشان شدند.
نفرات شرکت کننده در برنامه؛
آقایان علیرضا میمنت آبادی، محمدرضا جلالی، حسین عربیان، محمد
ظاهری، رحمان مرادیانی(سرپرست)

بیشتر بخوانید