شب مانی در قله وزیر

مورخه نهم دی ماه ۱۴۰۰ طبق برنامه زمانبندی شده باشگاه قاجر ۱۴ نفر از اعضای باشگاه قاجر به همراه یک نفر مهمان موفق به صعود و شب مانی در قله وزیر شدند.
نفرات شرکت کننده در برنامه آقایان جلال حنیفی، حسین عربیان، علی

بیشتر بخوانید
صعود به قله کل جنون

روز پنجشنبه مورخ بیست و دوم مهرماه ۱۴۰۰ تعداد ۱۱ نفر از اعضای باشگاه قاجر موفق به صعود قله کل جنون، لرستان شدند.
آقایان شرکت کننده در برنامه:
شهرام نعمتی – مهدی مهدی عراقی _مهدی معظمی_علیرضا میمنت آبادی _محمد رضا جلالی_محمد میرانی – صالح یارعلی-علی

بیشتر بخوانید
صعود به قله شعبان کچل

مورخه ۱۲ شهریور ماه ۳ تن ازاعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قله شعبان کچل در جنوب قروه صعود نمودند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب..

اعضای شرکت کننده اقایان: شهرام نعمتی- مهدی معظمی و علی الیاسی (سرپرست)

بیشتر بخوانید
صعود به قله خرسه ریه

مورخه ۵ شهریور ماه ۱۱ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قله خرسه ریه در جنوب قروه صعود نمودند.
در این برنامه ۳ مهمان حضور داشتند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب..

اعضای شرکت کننده در

بیشتر بخوانید
صعود به قلل وزیر،بدر، قاجر و سامان

مورخه ۲۱ و ۲۲ مرداد ماه ۹تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماه اول موفق به صعود قلل( وزیر،بدر، قاجر و سامان) شدند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب..

قله بدر

قله وزیر

قله قاجر

قله سامان
اعضای

بیشتر بخوانید
صعود به قلل قلوز و دروازه

مورخه ۱۵ مرداد ماه ۵ تن ازاعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول موفق به صعود قلل قلوز و دروازه شدند.
در این برنامه تابلو قله دروازه نصب شد.
دو مهمان نیز حضور داشتند.
گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب..


بیشتر بخوانید

صعود به قله قزل ارسلان در همدان

مورخه ۸ مردادماه ۳ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قله قزل ارسلان از ارتفاعات همدان صعود نمودند.
گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب…

اعضای شرکت کننده در برنامه آقایان: حسین عربیان، مهدی معظمی، شهرام نعمتی
بیشتر بخوانید

صعود به قلل تخت‌سلیمان، علم‌کوه و شاخک یادوارە سیزدهمین سامان نعمتی

مورخه ۳۰ و ۳۱ تیر ماه ۶ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قلل تخت‌سلیمان، علم‌کوه و شاخک صعود نمودند. همچنین دو تن از سنگنوردان هم از مسیر دیواره به قله علم کوه صعود کردند.
این صعود جهت

بیشتر بخوانید
تمرین سنگنوردی در دیواره زرده سنگر

مورخه ۲۵ تیر ماه ۱۷تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول در دیواره زرده سنگر(روستای سنگین آباد) تمرین سنگوردی کردند.
این برنامه شامل تمرین صعود مصنوعی و طبیعی همراه با آموزش مبانی سنگنوردی بود و  تعدادی از اعضای آزمایشی باشگاه برای

بیشتر بخوانید
صعود به قلل الوند و کلاغ لان در همدان

مورخه ۱۸ تیر ماه ۵ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قلل کلاغ لان و الوند در همدان صعود نمودند.
در این برنامه ۴ مهمان حضور داشتند.

قله کلاغ لان

قله الوند
اعضای شرکت کننده در

بیشتر بخوانید