صعود به قلل ناز و کهار بمناسبت سالروز جاودانگی زنده یاد سامان نعمتی

مورخه ۲۴ تیر ماه ۱۰ تن اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قلل ناز و کهار صعود نمودند.
این برنامه بمناسبت زنده یاد سامان نعمتی بود که در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۳۸۷ در ارتفاعات نانگاپاربات برای همیشه جاودانه شد.
بیشتر بخوانید

صعود به قله پریشان

مورخه ۲۲ تیر ماه طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول پنج نفر از اعضای باشگاه قاجر به قله پریشان صعود نمودند.
نفرات شرکت کننده در برنامه:
آقایان: محمد جلالی، محمد میرانی، علیرضا میمنت، حسین عربیان، شهرام نعمتی، رحمان مرادیانی (سرپرست)

بیشتر بخوانید
صعود به قله درفک

مورخه ۷ تیر اعضای باشگاه قاجر بمناسبت سالروز آسمانی شدن همنورد عزیزمان زنده یاد رامین سنگین آبادی به قله درفک در استان گیلان صعود نمودند.
نفرات شرکت کننده در برنامه:
آقایان: طیب صالحی، عبداله سنگین آبادی، امیر مرادی، سامان نعمتی، شهرام نعمتی، علی الیاسی

بیشتر بخوانید
صعود به قلل قلوز و دروازه

مورخه ۱ تیر ماه ۸ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قلل قلوز و دروازه صعود نمودند.
در این برنامه یک مهمان حضور داشت.
اعضای شرکت کننده در برنامه آقایان: علیرضا میمنت آبادی(مسئول فنی ) مهدی معظمی(سرپرست )،

بیشتر بخوانید
صعود به قله کانی صیفی بام استان ایلام

مورخه ۲۵ خرداد ماه ۷ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قله کان صیفی در استان ایلام صعود نمودند.
اعضای شرکت کننده در برنامه آقایان: طیب صالحی(مسئول فنی ) شهرام نعمتی(سرپرست )محمد میرانی،محمدرضا جلال،پیام امانی، علیرضا میمنت

بیشتر بخوانید
صعود به قله خرسه ریه

مورخ ۱۸ خرداد، طبق برنامه زمانبندی شده ی شش ماهه اول سال ۱۴۰۳، پنج نفر از اعضای باشگاه قاجر موفق به صعود قله خرسه ریه شدند.
نفرات شرکت کننده در برنامه:
آقایان: محمد میرانی، علیرضا میمنت، محمدرضا جلالی، شهرام نعمتی (مسول فنی) و مهدی مهدی

بیشتر بخوانید
صعود به قله شاه معلم

مورخه ۱۳ خرداد ماه ۸ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول صعود به قله شاه معلم و گلگشتی به منطقه ماسوله در استان گیلان داشتند.
در این برنامه دو مهمان حضور داشتند.
اعضای شرکت کننده در برنامه:
آقایان:

بیشتر بخوانید
سنگنوردی در دیواره بیستون

سنگنوردی در دیواره بیستون
مورخه ۴ خرداد ماه ۲ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول در دیواره بیستون مسیر قاجر سنگنوردی نمودند.
در این برنامه یک مهمان حضور داشت.
اعضا شرکت کنند:رحمان مرادیانی(سرپرست) ، شاهین نادری
مهمان ها:

بیشتر بخوانید
صعود به قله یخچال و کوبری

صعود به قله های یخچال و کوبری
جمعه مورخ ۴ خرداد ماه ۴ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قله کوبری و یخچال در همدان صعود نمودند.
اعضای شرکت کننده در برنامه:
آقایان: محمد میرانی (مسئول فنی)

بیشتر بخوانید
گلگشت به دره شیرز

مورخه ۲۳ اردیبهشت ۱۰ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماه اول گلگشتی به دره شیرز داشتند.
در این برنامه ۳ مهمان شرکت کرده بودند.
نفرات شرکت کننده آقایان: طیب صالحی (سرپرست فنی)، فرهاد طاهری، کامبیز اقدامیان، شهرام نعمتی (سرپرست)
بیشتر بخوانید