گلگشت آبشار سنگین آباد

جمعه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۲ شش تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم گلگشتی به آبشار سنگین آباد داشتند.

اعضای شرکت کننده در برنامه آقایان: طیب صالحی(سرپرست فنی) ، فرهاد طاهری (سرپرست)
بانوان: شعله اکبری ، صدیقه نوربخش ،شریفه دولتی ، زهرا قاسمی

 

گزارش برنامه..
روز جمعه ساعت ۷:۳۰ با دو خودرو از چهارراه مدرس بسمت روستای سنگین آباد حرکت کردیم.

پس از رسیدن به روستای سنگین آباد، خودرو ها را داخل روستا پارک کرده و به سمت آبشار حرکت نمودیم.

طبیعت بسیار زیبا، و هوای دلنشینی بود.
انبوهی از برگهای پاییزی بر روی زمین ریخته و قدمهایمان روی آنها صدای خش خش شان طنین پاییزی را در باغها پیچیده بود.

پس از یک ساعت پیمایش به آبشار رسیده و کمی استراحت کردیم.
پس از صرف صبحانه چند عکس یادگاری گرفته به سمت خودرو ها حرکت کردیم.
ساعت ۱۱ در نهایت سلامت به قروه رسیدیم.

گزارشگر: فرهاد طاهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *