صعود به قلل قولی زلیخا و گاوه لان

مورخه اول و دوم تیرماه ۷ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قلل قولی زلیخا و گاوه لان در دیواندره صعود نمودند.
در این برنامه دو مهمان حضور داشتند.

اعضای شرکت کننده آقایان: شهرام نعمتی، محمدرضا

بیشتر بخوانید
صعود و شبمانی در قله بدر

مورخه ۲۶ خرداد ماه ۷ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قله بدر صعود نمودند
در این برنامه ۲ مهمان حضور داشتند.

آقایان: جلال حنیفی، شهرام نعمتی، امیر مرادی، حسین عربیان ، علی مفاخری، چنگیز اردلان(سرپرست برنامه)

بیشتر بخوانید
صعود به قله پنجه لی

مورخه ۱۹ خرداد ماه ۷ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قله پنجه لی صعود نمودند.
در این برنامه دو مهمان حضور داشتند.
افراد شرکت کننده : آقایان محمد رضا جلالی، محمد میرانی، علیرضا میمنت ، مهدی

بیشتر بخوانید

پیمایش خط الراس
دوشاخ به دروازه
مورخه ۱۴ خرداد آقای مهدی مهدی عراقی از اعضای باشگاه در یک فوق برنامه موفق به پیمایش خط الراس بدر به قلل دروازه قلوز دوشاخ شد.

بیشتر بخوانید