صعود به قله دماوند از جبهه شمال شرقی

مورخه اول خرداد ماه ۴ تن از اعضای باشگاه قاجرطبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قله دماوند از جبهه شمال شرقی صعود نمودند.
آقایان طیب صالحی، محمد میرانی، شهرام نعمتی ( سرپرست) چنگیز اردلان ( سرپرست فنی)

گزارش برنامه…
اول خرداد ساعت ۴ با یک دستگاه خودرو شخصی کارا دو کابین از قروه حرکت نمودیم.
ساعت ۸ کنار مجتمع رفائی باران در کنار اتوبان ساوه تهران دقایقی را برای صرف صبحانه توقف نموده سپس به راه خود ادامه دادیم وقتی به تهران رسیدیم خوشبختانه وقت مناسبی بود و به ترافیک اتوبانهای بخصوص آزدگان بر نخوردیم و از طریق بزرگراه جاده هراز ادامه مسیر دادیم که با دیدن تابلو روان اتوبان که نوشته بود جاده هراز از ساعت ۷ تا ساعت ۱۷ بسته است کمی نگران شده اما ادامه مسیر دادیم تا به خروجی شهر آبعلی رسیدیم آنجا پلیس جاده را مسدود کرده بود و اجازه عبور به هیچ خودروی داده نمی‌شد.
با یکی از پلیسها جریان بسته شدن را پرسیدیم گفتن بعلت بارشهای چند روز گذشته بعضی از قسمتهای جاده ریزش کرده که مشغول درست کردن آنها هستند چون وقت صعود تا پناهگاه از دست ما میرفت و روز سه شنبه بعدازظهر هوا مناسب نبود، تصمیم گرفتیم به هر نحوی شده ادامه مسیر بدهیم با مشورت فرمانده پلیس راه که در کنار جاده بود مسیر فیروزکوه را پیشنهاد داد که در ۱۰ کیلومتر مانده به شهر فیروزکوه می‌توانیم بطرف شهر ارجمند که دارای تابلو است، حرکت کنیم و به جاده هراز و از روستای لاسم خارج شویم.
ساعت ۱۰:۳۰ از آبعلی حرکت کرده و بعد از زدن بنزین به خودرو ادامه مسیر دادیم تا به تابلو شهر ارجمند رسیدیم دور برگردان را چرخیده و به جاده شهر ارجمند افتادیم.
جاده ای پر پیچ و خم و زیبا در اصل ما از قسمت جنوبی دامنه خطاالراس دوبرار حرکت و از قسمت دامنه شمالی بطرف روستای لاسم ( جاده هراز) رفتیم.


ساعت حدود ۱۳ در کنار جاده در جای باصفایی متوقف و مشغول صرف نهار شدیم البته روبریمان دماوند سرفراز خودنمائی می‌کرد واز دره یخار تا یالهای جنوبی وجنوب شرقی پر برف خودی نشان می‌داد.
بعد از طی ۱۵۰ کیلومتر به جاده هراز رسیده و ادامه مسیر دادیم از چند تونل جدید و طولانی عبور کردیم تا به جاده روستای ناندل رسیدیم بعد از تونل راه فرعی که از روی تونل می‌گذشت عبور کرده و بطرف ناندل ادامه مسیر دادیم ساعت ۱۵:۳۰ به روستای حاجی دلا رسیده و از آنجا بطرف گوسفند سرای شعبانی حرکت کردیم.
ساعت حدود ۱۶ به گوسفندسرا رسیده بعد از جمع کردن وسایل ساعت ۱۶:۲۰ در یک هوای با طراوت بهاری بطرف پناهگاه تخت فریدون حرکت کردیم.


نزدیکی دشت چمن زیر پناهگاه ابرها کل منطقه را گرفته و بادی که از ابتدا مسیر بود کمی شدت گرفته و در پائین دست گاها رعد و برقی زده می‌شد با شدت گرفتن باد، بارش برف ریزی هم شروع شد که باعث کولاکی شدن هوا تا پناهگاه شد.


ساعت ۲۰:۱۵ دقیقه به پناهگاه رسیده بعد از پوشیدن لباس گرم و تعویض لباس خیس مشغول درست کردن سوپ شدیم.
ساعت ۲۲ شام صرف و قرار شد در صورت مساعد بودن هوا فردا ساعت ۳:۳۰ بامداد از خواب بلند شده و بطرف قله حرکت کنیم البته با توجه به حجم برف یخزده در اکثریت مسیر باید از کرامپون استفاده می‌کردیم.
مشغول جمع کردن وسایل شده و با مشورتی که انجام شد قرار شد دو نفر بمدت ۴ ساعت بطرف قله حرکت کنند و بعد از ۴ ساعت به هر کجا که رسیدن بطرف پائین برگردن و دو نفر دیگر بعنوان پشتیبان در پناهگاه بمانند سپس به کیسه خواب رفته و مشغول استراحت شدیم.
۲ خرداد


ساعت ۳:۳۰ از خواب بلند شده و مشغول جمع کردن وسایل و خوردن صبحانه مختصری شدیم و ساعت ۴:۲۰ دو نفر بطرف قله حرکتشان آغاز شد. ساعت اولیه حرکت بسیار خوب بود ولی هرچه ارتفاع بیشتر می شد حرکت کندتر و تقریبا کل مسیر برف یخزده بود و حرکت راحتر بود هر یک ساعت هم دقایقی استراحت انجام می‌گرفت و دوباره ادامه مسیر می دادیم.
هر لحظه باد شدیدتر و هوا سردتر می‌شد بعد از عبور از کنار بام برفی یخار مسیری که با یال شمالی یکی می‌شود و تابستانها مورنهای برفی شروع می‌شود برف کوبی آغاز شد بطوری که در بعضی قسمتها وقتی پا داخل مورن می‌شد تا ران برف پائین می‌رفت تقریبا در صد متری قله برای استراحت نشستیم به ساعت که نگاه کردیم وقت ۴ ساعتی پر شده بود یعنی ساعت ۸:۲۰ دقیقه بود با وصف هوا مناسب ولی قراری که گذاشته شده بود به سمت پناهگاه حرکت کردیم و ساعت ۱۱ به پناهگاه رسیده و با استقبال تیم پشتیابان به داخل رفتیم بعد از استراحت و صرف نهار ساعت ۱۳ بطرف گوسفند سرا حرکت و در ساعت ۱۶ در کنار ماشین بودیم.

لباسها را عوض کرده و از مسیر روستای ناندل بطرف جاده هراز، سپس تهران ، ساوه، همدان ساعت ۲۴ به شهرمان قروه رسیدیم.
گزارش از شهرام نعمتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *