ترمیم مسیر “سامان” بر روی دیوارە پریشان قروە

مورخه ۲۸ مرداد ماه دو تن از اعضای باشگاه قاجر مسیر سامان در دیواره پریشان را ترمیم نمودند.
آقایان: شهرام نعمتی و پدرام نعمتی
گزارش در ادامه مطلب…

باتوجه به اینکه قله پریشان با ارتفاع ۳۱۵۰ متر ، از ارتفاع تقریبی ۲۸۵۰ متر (۳۰۰ متر صخره ای میباشد) و دارای چندین مسیر نرمال با درجه سختی پنج هشت که بدون ابزار فنی و دست به سنگ مانند مسیرهای آلپی، تنوره و شیوا ….. را با لذت خاص صعود سولو می توان به قله رسید و همچنین چند مسیر دارد با درجه سختی های مختلف از پنج ۹ تا پنج ۱۳ می توان عنوان کرد که با توجه به علاقه اعضاء باشگاه اولین مسیر در سال ۱۳۷۰ گشایش یافت با ۵ طول که به قله ختم می شود و مسیر بعدی نیز ۵ طول که توسط زنده یاد سامان عزیز بهمراه چند تن از اعضاء باشگاه در سال ۱۳۸۲ بصورت یک مسیر پاک (فقط از ابزار باید استفاده نموده ) در جبهه شمال شرقی دیواره پریشان گشایش نمودند و در طول سالیان متمادی بە عنوان یکی از مسیرهای بلند و مرتفع کە نیاز بە توان ابزارگذاری و صعود ترَد دارد، در بین دیوارەنوردان قروەای شناختە شدە می باشد.
در آن زمان سامان عزیز کارگاەهای مسیر را با رول دست‌کوب و سیم بکسل مجهز کردە بود کە این کارگاەها در سال نود و هشت توسط پدرام نعمتی، برادر ایشان به کارگاەهای زنجیر تعویض شدند.
در تاریخ بیست و هشتم مرداد ماە امسال آقایان شهرام و پدرام نعمتی اقدام بە اضافە کردن سیزدە عدد رول بولت در قسمتهای مورد نیاز مسیر کردند تا این مسیر برای فعالیت سنگنوردان علاقه مند آمادە شود. نام و یاد سامان عزیز را گرامی میداریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *