گلگشت به ارتفاعات پریشان

مورخ دوم اردیبهشت ۱۴۰۱ طبق برنامه زمانبندی شده باشگاه قاجر تعداد دوازده نفر عضو باشگاه و سه نفر مهمان برنامه گلگشت در ارتفاعات پریشان را اجرا نمودند.
نفرات شرکت کننده در برنامه:
اقایان طیب صالحی و امیر مرادی
بانوان آذر زارعی، صدیقه نوربخش، شریفه دولتی،

بیشتر بخوانید