دریافت مدارک مربیگری در سطح باشگاه

آقای محمد ظاهری عضو باشگاه قاجر، موفق به دریافت مدارک مربیگری کوهنوردی، یخنوردی و سنگنوردی در سطح باشگاه شده اند، برای ایشان آرزوی موفقیت روز افزون را داریم.

بیشتر بخوانید