صعود به قله بدر و فرود با اسکی

مورخ بیست و ششم بهمن ماه ۱۴۰۰ آقای رحمان مرادیانی عضو باشگاه قاجر به همراه آقای یعقوب عزیزی موفق به صعود قله بدر و فرود توسط اسکی‌شدند.

بیشتر بخوانید