صعود به قله یوسف سیاه

مورخه ۹ مهر ماه ۴ تن ازاعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم به قله یوسف سیاه در جنوب قروه صعود نمودند.

اعضای شرکت کننده در برنامه آقایان: علیرضا میمنت آبادی-محمد میرانی و محمد رضا جلالی

بانوان: پروانه احمدی منصور

گزارش برنامه…

روز جمعه ۹ مهر ساعت ۵ صبح با خودرو شخصی از میدان بلال حرکت کردیم.

پس از عبور از شهر دزج و روستاهای تکیه سفلی و علیا در پای کوه و در نزدیکی منبع آب تکیه علیا خودرو را پارک کردیم.

راس ساعت ۶ حرکت را آغازکردیم.

این مسیر صعود جبهه جنوبی یوسف سیاه است و در دامنه کوه که هنوز شیب شروع نشده یک چشمه وجود دارد که می توان آبگیری نمود.

از نشانه های چشمه وجود چمنزارها و دو عدد تخته سنگ نسبتا بزرگ که فاصله زیادی با چشمه ندارند.

قسمت انتهایی صعود دست به سنگ دارد . در ابتدای مسیر باتوم ها را جمع کرده و  دست به سنگ بالا رفتیم.

بین مسیر در چند نقطه نشانه هایی با استفاده از سنگ قرار داده شد که در برگشت در پیدا کردن مسیر کمک زیادی به ما کرد.

پس از دو ساعت و ربع کوهنوردی  ساعت ۸:۱۵ به قله رسیدیم.

صبحانه را بالای قله صرف کردیم

پس از صرف صبحانه و گرفتن چند عکس پایین آمدیم.

ساعت ۱۱ به محل پارک خودرو برگشتیم.

از نکات آموزنده این صعود تمرین دست به سنگ بود که تجربه خاصی را به خود بنده داد.

گزارش از علیرضا میمنت آبادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.