صعود به قلل کوبری و یخچال

مورخه ۲ مهرماه ۳ تن ازاعضای باشگاه قاجر به همراه یک مهمان از قروه با گروه مادیسان سنندج در یک فوق برنامه به قلل کوبری و یخچال در استان همدان صعود نمودند.

گزارش برنامه در ادامه مطلب…

قله کوبری با استان همدان

قله یخچال

اعضای باشگاه قاجر آقایان: علیرضا میمنت آبادی – محمد میرانی و علیرضا جلالی

گزارش برنامه..

 

روز جمعه ساعت ۴ صبح تیم ما با خودروی شخصی و همنوردان سنندجی با مینی بوس بسمت همدان حرکت کردیم.

پس از عبور از شهرهای اسدآباد و تویسرکان ساعت ۷ صبح به شهر کوچک زیبا و توریستی سرکان رسیدیم.

شهر سرکان بوسیله درختان کهنسال گردو احاطه شده است. در داخل شهر سرکان احساس می کنی که در یکی از شهرهای شمال کشور هستی. داخل شهر نیز مملو از درخت گردو بود.

در تمام تقاطع ها تابلو راهنما به سمت کوه کوبری نصب شده و نیازی به پرسش نیست و بدون سوال به سمت کوه هدایت شدیم.

خارج از شهر ماشین ها را پارک کرده و صبحانه را صرف کردیم.

ساعت ۷:۳۰ اعضای باشگاه قاجر با همنوردان سنندجی که ۱۶ تن بودند، راهی کوبری شدیم.

حرکت از درون دره و از انتهای شهر آغاز شد در دره آب جاری بود و در دو طرف درختان زیبایی قرار داشتند که نشان از وجود چشمه در بالادست داشت .این درختان باغچه های خصوصی مردم بودند و آخرین باغچه چم سرهنگ نام داشت.

پس از عبور از چم سرهنگ به سر یال رسیدیم. بالای یال جاده ای وجود داشت که انتهای این جاده پس از عبور از کنار پناهگاه یخچال به شهر همدان می رسد که در قدیم یک جاده نظامی بوده است.

از مسیر جاده بالا رفتیم.

در طول مسیر در دو نقطه چشمه وجود دارد که می توان آب گوارا تهیه کرد.

نقطه اول یک گوسفند سرا و نقطه دوم به فاصله زمانی نیم ساعت پس از گوسفندسرا .

چشمه دوم  زیر یک تخته سنگ نسبتا بزرگ قرار داشت و چمنزار کنار راه ما را به سمت چشمه هدایت می کرد.

پس از آبگیری براه افتادیم  چون حرکت از طریق جاده خاکی صورت می گرفت مشکل خاصی وجود نداشت ولی زمان صعود طولانی شد.

قبل از رسیدن به قله یخچال یک تابلو ما را به سمت ( راست) قله کوبری راهنمایی می کند البته ما چهار نفر از قروه به همراه یکی از دوستان سنندجی ابتدا به قله یخچال رفته سپس به سمت قله کوبری برگشته و دوباره به تیم ملحق شدیم ولی سایر دوستان در صعود به قله یخچال ما را همراهی نکردند.

نهایتا ساعت ۱۴ به قله کوبری با ارتفاع ۳۵۸۶ متر رسیدیم.

قله کوبری ۶ متر از یخچال بلندتر است و کوهپیمایی ما ۶ساعت و نیم طول کشید.

بدلیل وجود افراد ضعیفی در میان تیم تاخیر زیادی داشتیم.

در برگشت از دوستان سنندجی جدا شده و ساعت ۱۴:۳۰ بسمت پایین حرکت کرده و ساعت ۱۶به محل پارک ماشین رسیدیم.

در برگشت با خودرو مسیر سرکان به گنجنامه انتخاب شد و این مسیر و داخل شهر همدان ترافیک سنگینی داشت و ۲ ساعت تاخیر ناخواسته داشتیم و در نهایت ساعت ۲۱ به قروه رسیدیم

گزارش از علیرضا میمنت آبادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.