پیمایش خط الراس قلل وزیر- بدر و پریشان

مورخه ۲ مهر ماه ۳ تن از اعضای باشگاه قاجر در یک فوق برنامه خط الراس قلل وزیر- بدر و پریشان را صعود نمودند.

اعضای شرکت کننده آقایان: مهدی معظمی و علی الیاسی

بانوان: مهشید الماسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.