صعود به قله قلوز و دروازه

مورخه ۲۹ مرداد ماه ۳ تن از اعضای باشگاه قاجر در یک فوق برنامه به قله قلوز و دروازه در جنوب قروه صعود نمودند.

در این برنامه یک مهمان حضور داشت.

گزارش برنامه در ادامه مطلب…

قله دروازه

اعضای شرکت کننده در برنامه آقایان: عبدالله سنگین آبادی- شهرام نعمتی و چنگیز اردلان

گزارش برنامه..

حرکت بسمت روستای سنگین آباد

روز جمعه ساعت ۶:۳۰ از قروه با یک دستگاه سواری بسمت روستای سنگین آباد رفتیم.

خود رو را در داخل باغات روستا  پارک کردیم.

حرکت بسمت آبشار  و قله

از دره آبشار کوچک راهی قله قلوز شدیم.

با توجه به بارشهای کم، خوشبختانه چشمه های مسیر همگی دارای آب بودند.

از مسیر چمنزار زیر قله بسمت آن حرکت کرده و  ساعت ۹ به قله قلوز رسیدیم.

حرکت بسمت قله دروازه

پس از صرف صبحانه ساعت ۹:۳۰ بسمت قله دروازه حرکت کرده و ساعت ۱۰ به دروازه رسیدیم.

پس از رفع خستگی و استفاده از مناظر زیبای منطقه ساعت ۱۰:۴۵ بسمت روستا رفتیم و ساعت ۱۳ به محل پارک خودرو رسیده، راهی قروه شدیم.

گزارش ازشهرام نعمتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.