پیمایش خط الراس قله گل گل به سنبران

مورخه ۴ تیر ماه دو تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول خط الراس قله گل گل به سنبران از رشته کوههای اشترانکوه را طی برنامه ای یکروزه پیمایش نمودند.

در این برنامه ۲ مهمان حضور داشتند.

گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب…

قله گل گل

قله سنبران

قله سنبران

شرکت کنندگان: علی الیاسی و  مهشید الماسی (سرپرست)

 گزارش برنامه..

حرکت بسمت روستای تیان

تیم ۲ نفر ما (باشگاه قاجر) همراه دو مهمان روز پنج شنبه ۳ تیر از قروه به مقصد روستای تیان حرکت کردیم.

ساعت ۲۴ به روستای تیان منزل آقای جوانمردی رسیده شب در منزل آقای جوانمردی ماندیم.

حرکت بسمت پناهگاه گل گل و چال کبود

روز جمعه ۴ تیر ساعت ۴ صبح از منزل آقای جوانمردی پیمایش را شروع کردیم.

ساعت ۶ صبح به پناهگاه گل گل در ارتفاع ۲۷۴۵ متر رسیدیم.

کنار چشمه گل گل صبحانه خوردیم ساعت ۶.۳۰ دقیقه به سمت جان پناه چال کبود حرکت کردیم و ساعت ۸.۳۰ به جان پناه چال کبود در ارتفاع ۳۶۴۵ متر رسیدیم.

حرکت بسمت قله گل گل

بعد از استراحت ساعت ۹ به سمت قله گل گل حرکت کردیم مسیر قله گل گل صخره ای فوق العاده زیبا است.

 

ساعت ۱۰.۱۰ دقیقه به قله گل گل ارتفاع ۴۰۵۰ رسیدیم.

حرکت بسمت قله سنبران

بعد از استراحت در قله ساعت ۱۱ به سمت خط الراس حرکت کردیم.

بعد از عبور سیم بوکسل و عبور قله گل ریزان ارتفاع ۴۰۱۵ متر، قله گل گهر ارتفاع ۴۰۴۵ متر، قله کوله لایو ارتفاع ۴۰۶۰ متر که هیچکدام از این قلل تابلو ندارند.

پس از گذشتن از مسیرهای چالشی و لذت بخش ساعت ۱۴ به قله ۴۱۵۰ متری سنبران که تابلو آن جدیدا عوض شده رسیدیم.

بعد از گرفتن عکس و استراحت از مسیر تیغه به سمت جان پناه چال کبود حرکت کردیم بعد از استراحت به سمت روستای تیان حرکت کردیم ساعت ۱۹ به تیان رسیدم بعد از جمع کردن وسایلمون به سمت شهر قروه حرکت کردیم.

گزارش از مهشید الماسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.