صعود به قلل بدر (۱ و ۲)

مورخه ۲۰ فروردین ماه ۶ تن ازاعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قلل بدر(۱ و۲) صعود نمودند.

در این برنامه دو مهمان نیز حضور داشتند.

گزارش برنامه در ادامه مطلب..

 

قله بدر ۲(وزیر)

قله بدر ۱

اعضای شرکت کننده در برنامه

آقایان: شهرام نعمتی،سینا ابراهیمی،مهدی معظمی،محمد میرانی (سرپرست)
بانوان: مهشید الماسی، پروانه احمدی منصور

گزارش برنامه..

حرکت بسمت روستای پیر سلیمان

 

ساعت ۶صبح ازچهار راه مدرس عازم روستای پیرسلیمان شدیم.

حرکت بسمت پناهگاه

 

ساعت ۶:٣٨دقیقه صبح به روستا رسیده پس از آماده شدن، بسمت پناهگاه بدر حرکت کرده ساعت ٧:١۵ به پناهگاه رسیدیم.

حرکت بسمت قله بدر ۱و۲

 

بعد از  استراحت کوتاهی راهی قله شدیم.

وقتی به روی یال رسیدیم به دو گروه تقسیم شده یک گروه از دره کانی شاه پسند به سمت قله و گروه دوم از مسیر نرمال و خط الرس به سمت قله رفتیم.

بعد ازصعود قله بدر ۱ در قله بدر ۲(وزیر بلنذترین قله استان) هر دو گروه بهم رسیده صبحانه را همانجا صرف کردیم.

حرکت بسمت روستا و قروه

 

پس ازصرف صبحانه راهی روستا و سپس قروه شدیم.

گزارش از محمد میرانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.