صعود به قلوز و دروازه

مورخه ۱۹ اسفند ماه دو تن از اعضای باشگاه قاجر به قلل قلوز و دروازه در جنوب قروه صعود نمودند.

گزارش برنامه در ادامه مطلب…

اعضای شرکت کننده: مهدی معظمی و شهرام نعمتی

گزارش برنامه…

حرکت بسمت روستای سنگین آباد

روز سه شنبه ساعت ۶:۱۰ از قروه بسمت روستای سنگین آباد در ۸ کیلومتری قروه حرکت کردیم.

پس از عبور از روستای قلعه بسمت روستای سنگین آباد رفته و ساعت ۶:۳۰ به روستا رسیدیم.

ماشین را در همان روستا پارک کردیم.

 

حرکت بسمت قله قلوز

ازمسیر باغ های روستا بسمت آبشار ادامه مسیر داده و از مسیر زیر قله قلوز به طرف قله رفتیم.

داخل دره کاملا پوشیده از برف و باد شدیدی هم در حال وزش بود.

برف های مسیر تقریبا یخ زده بودند.

صعود قله

ساعت ۹ بر فراز قله قلوز ایستادیم و همچنان بر شدت باد افزوده می شد.

از خطالراس سنگی که اکثرا صخره ای و سوزنی هست، به مسیر ادامه دادیم.

 

صعود قله دروازه

ساعت ۹:۳۸ به قله دروازه رسیدیم.

قلل بدر و پریشان زیر انبوهی از مه پنهان بودند.

 

برگشت به روستا

بعد از گرفتن چند عکس در قله، از مسیر دامنه جنوب غربی قلل دروازه و قلوز، وارد دره شده و ساعت ۱۱:۳۰ به روستا رسیده راهی قروه شدیم.

گزارش از شهرام نعمتی

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.