اولین برنامه اعضای آزمایشی باشگاه قاجر

مورخه ۲۸ دیماه ۹ تن از اعضای آزمایشی باشگاه قاجر به قله پریشان صعود نمودند.

در این برنامه دو مهمان هم حضور داشتند.

گزارش برنامه در ادامه مطلب…

گزارش اولین برنامەی آموزشی زمستانە ویژەی اعضای آزمایشی باشگاە قاجر قروە

روز یکشنبە ساعت ۶ صبح مورخە ۲۸ دیماە از میدان اتحاد بە سمت منطقە پریشان حرکت کردیم.

بعد از رسیدن بە روستای نعمت‌آباد، خودروها را در محوطە کنار پاسگاە محیط‌بانی پارک کردە و در قالب یک تیم ۱۱ نفرە بە سمت پناهگاە بە راە افتادیم.

 

شروع صعود

در همان ابتدای کار وضعیت نفرات از لحاظ پوشاک و کفش سنجیدە شد. بعد از عبور از آخرین خانەباغ و قرار گرفتن در شیبِ منتهی به پناهگاە وضعیت نفرات از لحاظ توان و آمادگی جسمانی تا حدودی بررسی شد.

باد سردی در منطقە می‌وزید و نوید روزی پر از تجربە می‌داد. بعد از رسیدن بە پناهگاه، صبحانە مختصری بە صورت سرپایی صرف شد و از مسیر زمستانە بە سمت قلە حرکت کردیم.

آموزشها در این برنامه در حین حرکت اراٸە می‌شد و آقای شهرام نعمتی هرکجا صلاح می‌دیدند، توقف کرده و نکات لازم را گوشزد می‌کردند. این کار باعث می‌شد افراد حاضر در برنامه عملا با مباحث درگیر شوند و توان انتقال مطالب بالاتر رود.

در شیب گرده‌ماهی آرام آرام بالا رفتە و هر لحظە شرایط جوی(باد و مه غلیظ) کار را سخت‌تر می‌کرد. این مسٸله جای خوشحالی بود برای ما چون هدف این بود که افراد شرایط سخت را تجربه کنند و بار تجربی برنامه بالاتر رود.

در شیب منتهی به گردنه برف عمیقی وجود داشت کە باید از آن به صورت عرضی عبور کرد. برای این کار هم آموزشهای لازم داده شد کە چگونە در شیب‌های تند و پربرف کە احتمال ریزش بهمن وجود دارد باید تراورس(حرکت عرضی) کنند.

بعد از تراورسِ زیر گردنە به سطحی پرشیب و یخی رسیدیم کە عبور از آن هم تجربه‌ خوبی برای افراد بود.

شدت باد در این قسمت بە بیشترین حد رسیدە بود و بوران برف و باد شلاقی شرایط را برای کار سخت‌تر کرده بود. بە قسمت موسوم بە “آبشار زیر قلە” رسیدیم کە کاملا یخ زدە بود. طنابچه انفرادی از آقاشهرام گرفته و بالا رفتم. در قسمتی به حمایت بدنی ایستادم و نفرات یکی یکی عبور کردند. این کار در قسمتی بالاتر هم بلافاصله اجرا شد تا نفرات با ایمنی صعود کنند.

بعد از عبور از آبشار به زیر قله رسیدیم و با گرفتن چند عکس یادگاری در هوای سرد و طوفانی به سمت پایین برگشتیم. قرار بود تا ساعت ۱۱ صعود کنیم و هرکجا رسیدیم، برگردیم.

برگشت به پایین

آرام آرام در شیب تند منتهی به آبشار پایین رفتە و دوباره به حمایت افراد نشستم. این بار طناب را توسط بدنم برایشان فیکس می کنم تا دست به طناب پایین ‌بروند. شدت باد به حدی زیاد بود که دانه‌های برف را مانند ساچمه به صورتمان می‌کوبید. واقعا عبور از آبشار و انجام کار فنی در آن شرایط برای اولین تجربه‌ زمستانه کاری سخت بود. خوشبختانە افراد تیم با روحیه بالا و همکاری و صبر و بردباری به‌ خوبی از پس آن برآمدند.

بعد از عبور از آبشار و قرار گرفتن در قسمت تراورسی کم‌کم از شدت باد کاسته شد اما مه کماکان منطقە را در بر در گرفته بود. آرام آرام پایین رفته و نکات آموزشی به همنوردان اراٸه می‌شد. بعد از رسیدن به پناهگاه، استراحت کوتاهی کرده و به سمت روستا به راه افتادیم. یک ساعت بعد به محل پارک خودروها رسیدیم و به قروه برگشتیم.

اعضای شرکت کننده: بانوان سارا عزیزی، ساجده عزیزی
آقایان شهرام نعمتی(سرپرست)، محمد میرانی، صالح یارعلی، نبی شفیعی، مهدی معظمی، حمیدرضا اکبری و محمد ظاهری

در این برنامە درخدمت یک بانو و یک آقا به عنوان مهمان بود

گزارش: محمد ظاهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *