چیا کوهنورد نونهال

«چیا» نونهال کوهنورد، یادگار زنده یاد رامین سنگین آباد با گام های کوچک اما راسخش پای در راه پدر گذاشته و با اشتیاق تمام مسیر آبیدر سنندج  را پیموده است.

امیدواریم که در کنار مادر صبورش و با حمایت پدر بزرگان مهربانش عشق به طبیعت در وجوش نهادینه شود.

زنده یاد رامین سنگین آبادی یکی از اعضای فعال باشگاه قاجر بود که در تیرماه ۱۳۹۸ روح پر فتوحش عروج نمود.

پناهگاه آبیدر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.