قابل توجه کوهنوردان، دره نوردان، طبیعت گردان و دیگر کاربران کوهستان

انجمن پزشکی کوهستان ایران: پیش بینی جوی مناطق کوهستانی ایران روزهای چهارشنبه تا شنبه( ٣ تا ۶دی ماه )
?از روز چهارشنبه سامانه بارشی سرد و قوی از سمت غرب و شمال غرب وارد کشور می شود.
?طی این مدت برای اکثر نواحی کوهستانی کشور

بیشتر بخوانید
صعود به قله قاجر

مورخه ۲۸ آذر ماه ۶ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم به قله قاجر صعود نمودند.
افراد شرکت کننده در برنامه:
مهدی مهدی عراقی، مهشید الماسی، مهدی معظمی، حسین عربیان-مهدی معظمی
شهرام نعمتی(سرپرست فنی)، ادیب خالدیان(سرپرست)

قله قاجر
بیشتر بخوانید