فصل بهار مبارک

عقل تکرار را نمی پذیرد ، اما احساس آری
طبیعت نیز دوستدار تکرار است
طبیعت را ساخته اند از تکرار
تکرار بهار مبارک…
“روابط عمومی باشگاه قاجر”

بیشتر بخوانید
به احترام سلامت اجتماعمان،جان هموطنان، همنوردان و به احترام پاکی کوهستان…

دوستان، همنوردان، طبیعت گردان عزیز و گرامی؛
تا زمان کاهش و اعلام پایان شیوع کرونا از انجام هرگونه فعالیت و برنامه کوهنوردی و طبیعت گردی چه به صورت فردی، چه به صورت گروهی حتی با رعایت همه قوانین بهداشتی و پیشگیری خودداری بفرمایید و قرنطینه

بیشتر بخوانید