صعود به قله قلوز

مورخ ۲۰ دی ماه ۹۸، چهارده تن از اعضای باشگاه قاجر در یک هوای مه آلود به قله قلوز صعود کردند.


افراد شرکت کننده در برنامه:
آقایان: طیب صالحی، محمد میرانی، شهرام نعمتی، ادیب خالدیان، رحمان مرادیانی، سینا ابراهیمی، مهدی معظمی، مهدی مهدی عراقی، فرشید سنگین آبادی، سلمان عبدالملکی، حسین عربیان، عبداله سنگین آبادی (سرپرست)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.