تمرین یخنوردی در آبشار سنگین آباد

مورخه ۲۶ بهمن ماه ۱۴ تن از اعضای باشگاه به آبشار سنگین آباد رفته و یخنوردان بر روی شیب خفته تمرین یخنوردی نمودند.

راه تو را می خواند
گزارش برنامه یخنوردی آبشار یخی سنگین آباد مورخ جمعه ۲۷بهمن ۹۷
همه یخنوردان قروه دلبستگی عجیبی به آبشار سنگین آباد پیدا کردن در طول هفته چندین بار به آبشار مراجعه کرده تا هم تفریحی کرده باشن و هم کمی یخنوردی کنند. ناگفته نماند که بیشتر اهالی روستای زیبای سنگین آباد با رویی گشاده از موضوع آبشار یخی مصنوعی استقبال می کنند و همین باعث دلگرمی ما شده است.
روز چهار شنبه با همنوردان هماهنگ کرده تا روز جمعه به آبشار سنگین آباد بریم. به همین خاطر جمعه ساعت ۷:۳۰ از قروه حرکت کردیم.البته در قالب سه تیم با فاصله زمانی حدود ۴۰ دقیقه به آبشار رسیدیم.
شیب خفته آماده صعود بود و یخ مناسبی داشت.
طول این شیب حدود ۴۰ متر می باشد و شیب آن حدود ۷۰ درجه است.
یخنوردان و علاقه مندان به صعود و فرود پرداختند. حدود ۱ساعت هم به بحث آموزش و تکنیک صعود بر روی شیب یخی پرداختند.
من هم لوله های آب رو که یخ زده بود ترمیم کردم.
قسمت عمود آبشار یخ مناسبی نداشت و صعود نکردیم.
با توجه به اینکه هواشناسی ساعت ۱۲ اعلام بارندگی کرده بود ما زودتر وسایل رو جمع کرده و به سمت قروه برگشتیم.
رحمان مرادیانی: نویسنده گزارش

شرکت کنندگان آقا: شهرام نعمتی، محمد ظاهری، مهدی معظمی، مجتبی مالکی، مجتبی احمدی، مهدی لقایی، مشتاق لقایی، رحمان مرادیانی(سرپرست)
شرکت کنندگان خانم: نرگس سلیمانی، نگین یارویسی، پریا آرامی، سمیرا رضایی، بهار توکلی، لیلا صالحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.