سنگنوردی در دیواره یوسف سیاه و صعود به قله

مورخه ۵ مرداد ماه۴ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول در دیواره یوسف سباه تمرین سنگنوردی نموده و به قله صعود کردند.

گزارش برنامه سنگنوردی در دیواره یوسف سیاه
طبق برنامه باشگاه قاجر پنجشنبه و جمعه مورخ ۴و۵مرداد۹۷به برنامه سنگنوردی در دیواره یوسف سیاه اختصاص داده شده بود.
روز پنجشنبه ساعت ۱۷با ماشین پیکان شخصی به همراه علی عباسی و انور شیخ احمدی حرکت نمودیم.پس از گذشتن از روستاهای میهم سفلی و میهم علیا به روستای ولی اباد رسیدیم.تا میهم علیا جاده اسفالت بوده وپس از ان جاده شن ریزی میباشد.از انتهای روستای ولی اباد به سمت قله یوسف سیاه ادامه مسیر دادیم.در فصول خشک سال میشود با ماشین تا دامنه کوه رفت.از دامنه کوه تا پای دیواره حدود ۲ساعت زمان است.در مسیر چشمه وجود دارد.درپای دیواره سکویی برای خواب ۷نفر وجود دارد.پس از صرف شام و چای خوابیدیم.ساعت حدود ۶صبح انور به پایین برگشت چون باید برمیگشت سر کار.ساعت ۷:۳۰هم علی الیاسی به جمع ما پیوست.پس از صرف صبحانه به سمت ابتدای مسیر تنوره رفتیم.مسیر تنوره در سال ۸۰توسط اقایان شهرام و پدرام گشایش شده است.این مسیر ۵طول می باشد. طول کل مسیر حدود ۲۰۰متر می باشد.کارگاه ها حلقه فرود دارد.تمام مسیر نیاز به ابزار گزاری دارد.در طول ۳و۴یک رول و طول ۵ دو رول دارد.ابزار میخ بسیار مناسب است اما ما بدلیل سنگین بودن با خود نبردیم.از کیل و فرند متوسط و ریز استفاده کردیم.جنس سنگ ها آذرین درونی (گرانیت) و بسیار سخت می باشد.قله را صعود کرده و به سمت پایین براه افتادیم.نهایتا ساعت ۱۷به قروه رسیدیم.
گزارش : رحمان مرادیانی

تاریخ اجرای برنامه: ۴ و ۵ مرداد ماه ۱۳۹۷
شرکت کنندگان خانم: علی الیاسی، علی عباسی،رحمان مرادیانی (سرپرست)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *