صعود به قله قاجر، سامان و آبشار کانی شاه پسند

مورخه یکم تیر ماه ۳۷ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه ۶ ماهه اول به قله قاجر، سامان و آبشار کانی شاه پسند صعود نمودند.

دورنمای قله قاجر

قله سامان

آبشار کانی شاه پسند

پناهگاه بدر

بیشتر بخوانید