صعود به قله پریشان

مورخه ۲۵ فروردین ماه ۲ تن از اعضای باشگاه قاجر به قله پریشان در جنوب قروه صعود نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۲۵ فر.ردین ۱۳۹۷
شرکت کنندگان آقا: شهرام نعمتی، سینا ابراهیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.