تمرین یخنوردی در آبشار سنگین آباد

مورخه ۱۹ ، ۲۰، ۲۲ بهمن ماه ۹ تن از اعضای باشگاه قاجر آبپاش های آبشار سنگین آباد را تعمیر سپس تمرین بخنوردی در شیب خفته و عمودی نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۱۹،۲۰،۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶شرکت

بیشتر بخوانید
درخشش بی‌نظیر یخ‌نوردان ایران و ایستادن بر سکوی نخست آسیا

در جریان رقابت‌های یخ‌نوردی جام جهانی و قهرمانی آسیا که در «چئونگ سونگ» کره‌جنوبی در ماده «سرعت» برگزار شد، تیم ملی یخ‌نورد کشورمان با درخششی بی‌نظیر یخ‌نوردان در دوبخش مردان و زنان، درنهایت با شایستگی موفق به کسب عنوان اول آسیا، بالاتر از تیم میزبان

بیشتر بخوانید