تمرین یخنوردی در آبشار سنگین آباد

مورخه ۱۲ بهمن ماه ۲ تن از اعضای باشگاه قاجر لوله های دیواره یخی در آبشار سنگین آباد را تعمیر وسپس تمرین یخنوردی نمودند.

مسیر آبشار

تاریخ اجرای برنامه: ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
شرکت کنندگان آقا: رحمان مرادیانی،شاهین نادری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.