صعود مشترک به قله پریشان

مورخه ۲۲ دی ماه ۵ تن از اعضای باشگاه قاجر بهمراه ۵ تن از اعضای گروه کوهنوردی کاساروی مریوان به قله پریشان در جنوب قروه صعود نمودند.

گزارش برنامه…
ساعت پنج صبح روز جمعه به همنوردان مریوانی که هماهنگی ان از قبل انجام شده بود از قروه به سمت روستای نعمت اباد حرکت کردیم ساعت ۶حرکت خودرا به سمت پناهگاه پریشان شروع کرده ابتدای مسیر باد شدید و سرمای اذیت کننده ای بود بعد از تقریبا یک ساعت نیم به پناهگاه رسیدیم که تعدادی از همنوردان باشگاه قاجر نیز شبمانی کرده بودند بعد از صرف صبحانه به سمت بالا راهی شدیم.
 دوتن از همنوردان به همراه تیم به قله صعود نمودند و دو تن دیگر نیز به منظور پشتیبانی داخل پناهگاه ماندند.
 بعد از دوساعت به قله ی پریشان رسیدیم پس از گرفتن چند عکس به  دلیل وجود باد شدید سریعا به پایین برگشتیم در نهایت ساعت ۱۳همگی اعضا در سلامت کامل به روستای میهم برگشتیم
گزارش: سینا ابراهیمی

تاریخ اجرای برنامه: ۲۲ دی ماه ۱۳۹۶
شرکت کنندگان آقا: امیر مرادی.جلال حنیفی.سیامک جعفری .مازیار نعمتی.سینا ابراهیمی (قروه)سامان صیدی. دلیر بالال. عرفان حیدری. محمدصالحی (امریوان)
شرکت کنندگان خانم: مژده صحراگرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.