صعود شبانه به بدر و شبمانی در قله

مورخه ۴ آبان ۴ تن از اعضای باشگاه قاجر به قله بدر در جنوب قروه صعود و شب را در قله سپری نمودند.

قله بدر
محل شبمانی 

تاریخ اجرای برنامه: ۴ و ۵ آبان ماه ۱۳۹۶
شرکت کنندگان آقا: محمد میرانی،علی رضا میرانی، سینا ابراهیمی، شهرام نعمتی(سرپرست)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.