تمرین درای تولینگ در دیواره آبشار سنگین آباد

مورخه ۵ آبان ۲۴ تن از اعضای باشگاه قاجر به آبشار سنگین آباد در جنوب قروه رفته و چند تن از سنگنوردان در دیواره کنار آبشار تمرین درای تولینگ نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۵ آبان ماه ۱۳۹۵
شرکت کنندگان آقا: مهدی لقایی، سیامک برزیده، شاهین نادری.بهنام اقدامیان، ادیب خالدیان، محمد صالحی، مشتاق لقایی، مرآت زارعی، مجید معظمی،جمیل حسنی، رحمان مرادیانی(سرپرست)
شرکت کنندگان خانم: رعنا احمدی، الهه زارعی، ناهید نادری،سحر یارویسی، رقیه حسین پور، مهناز محمدی، فاطمه احمدی، سمیه مبارکی، باران اقدامیان، شیما میرکی،مریم زارعی، اسراء مفاخری، لیلا صالحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.