صعود به قله پریشان

مورخه ۳۱ شهریور ۱۰نفر از اعضای گروه پنجه لیلاخ دهگلان و دو نفر از اعضای باشگاه قاجر به قله پریشان در جنوب قروه صعود نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۶
شرکت کنندگان آقا: مهدی عباسی.علی عباسی از باشگاه قاجر قروه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.