صعود به قله دماوند

مورخه ۲۶ مرداد محمد ظاهری عضو باشگاه قاجر همراه ۱۵ تن از کوهنوردان سردشت به قله دماوند صعود نمودند.

گزارش برنامه در ادامه مطلب..

گزارش برنامه…
روز سەشنبە ۲۴ مرداد ماە همراە با تیم کوهنوردی سردشت ساعت ۱۵ بە سمت پلور حرکت کردیم وشب را در قرارگاە کوهنوردی ماندیم. 
روز چهارشنبە ساعت ۵ صبح از خواب بیدار شدە و ساعت ۶ با دو دستگاە وانت نیسان بە سمت گوسفندسرای مسیر جنوبی حرکت کردیم. پس از رسیدن بە گوسفندسرا، ساعت ۷:۴۰ بە سمت بارگاە سوم حرکت کردە و راس ساعت ۱۲ بە آنجا رسیدیم…در کنار ساختمان پناەگاە چادر زدە و استراحت کردیم.
ساعت ۳ بامداد بە قصد صعود بە قلەی دماوند حرکت کرده و در هوایی بسیار خوب و مطبوع راس ساعت ۱۱ بە قلە رسیده سپس بە سمت پایین سرازیر شدە و بە بارگاە سوم رسیدیم و همان موقع بارش تگرگ آغاز شد و چهرەی منطقە سفید‌پوش شد…
ساعت ۱۸ در هوایی ابری بە سمت گوسفند سرا حرکت کرده و در میانەی راە بارش باران و باد آغاز شد و تا نزدیکی گوسفندسرا ادامە داشت.
از گوسفندسرا با یک دستگاە وانت نیسان بە ایستگاە عوارضی کوە دماوند کە توسط شهرداری رینە برای گرفتن عوارضِ ورود بە کوهستان پارکِ دماوند از کوهنوردان ایجاد شدە، رسیده از آنجا با مینی‌بوس تیم سردشت بە پلور رفتیم
بعد از خداحافظی با تیم سردشت بە تهران برگشتم.
گزارش از محمد ظاهری عضو باشگاە کوهنوردی و سنگنوردی قاجر قروە کردستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *