تمرین سنگنوردی در دیواره زرده سنگر
مورخه ۲۷ مرداد ۶ تن از اعضای باشگاه قاجر تمرین سنگنوردی در دیواره زرده سنگر در جنوب قروه نمودند همچنین در این برنامه
چهار مسیر صعود و فرود شد. و تمرین ابزار گزاری و پله رکاب نیز انجام گرفت.

تاریخ اجرای برنامه: ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
شرکت کنندگان آقا: علی میرانی .سهند نوری.علی عباسی.مهدی عباسی.رحمان مرادیانی(سرپرست)
شرکت کنندگان خانم: فاطمه میرانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *