سنگنوردی در پریشان

مورخه ۲۰ مرداد ۵ تن از اعضای باشگاه قاجر در دیواره قله فرعی پریشان با حدود ۲۴۰متر ارتفاع تمرین سنگنوردی نمودند.

 اعضا  این برنامه و برنامه های قبلی در جهت تکمیل تمرینات سنگنوردی می باشد.
 تمرینات سنگنوردی تقریبا از اردیبهشت ماه به صورت هفتگی در پارک سنگی و کولاوا برگزار می شود و سنگنوردانی که قابلیت های فنی ایشان پیشرفت بهتری دارند به صعود دیواره های بلندتر هدایت می شوند.

تاریخ اجرای برنامه: ۱۹ و ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
شرکت کنندگان آقا: علی رضا میرانی، سهند نوری، رحمان مرادیانی (سرپرست)
شرکت کنندگان خانم: فاطمه میرانی، باران اقدامیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.