هفت کوه آتشفشانی در جهان

هفت کوه آتشفشانی اصطلاحا به هفت‌ آتشفشانی گفته ‌می‌شود که بیشترین ارتفاع را در هفت قاره جهان دارا هستند.
  از سال ۱۹۹۹ صعود به آتشفشانهای معروف و بلند ۷ قاره نیز مورد توجه قرار گرفت و امروزه سبکی در صعود به این قلل پدید

بیشتر بخوانید