“رضا شهلائی” موفق به صعود قله “نانگاپاربات” شد

بنا بر خبر ارسالی “رضا شهلایی”؛ وی روز گذشته موفق به صعود قله ی ٨١٢۵ متری “نانگاپاربات” شده و سپس به کمپ ۴ بازگشته است. فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی این موفقیت را به این کوه نورد خوب و توانمند کشورمان صمیمانه تبریک عرض

بیشتر بخوانید
صعود به قله پریشان

مورخه ۲۱ خرداد ۳ تن از اعضای باشگاه کوه نوردی، سنگنوردی و غار نوردی قاجر به قله پریشان در جنوب قروه صعود نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۲۱خرداد ۱۳۹۶شرکت کنندگان آقا: شهرام نعمتی، سینا ابراهیمی، محمد مهدی آزادی

بیشتر بخوانید
پیمایش خط الراس سالداشه به میخ رستم

مورخه ۱۹ خرداد دو تن از اعضای باشگاه کوه نوردی، سنگنوردی و غارنوردی قاجر قروه خط الراس سالداشه به میخ رستم را پیمایش نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۱۹ خرداد ۱۳۹۶شرکت کنندگان آقا: سینا ابراهیمی.پدرام نعمتی

بیشتر بخوانید