جلوگیری از کوفتگی و درد عضلانی پس از انجام ورزش

برای پیشگیری و بهبود این حالت راه هایی را به شما پیشنهاد می کنیم:
قبل از ورزش سنگین حتما نرمش کرده و به اصطلاح بدنتان را گرم کنید.
توانایی ها و محدودیت های جسمی خود را بشناسید و بیش از توان خود به عضلات فشار

بیشتر بخوانید