سنگنوردی در چالابه

مورخه ۲۴ و ۲۵ فروردین ۵ تن از اعضای باشگاه کوه نوردی، سنگنوردی و غارنوردی باشگاه قاجر قروه طیق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول در چالابه(کرمانشاه)تمرین سنگنوردی نمودند.

 روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۱/۲۴  ساعت ۱۵:۳۰  همراه ۴ نفر از اعضای باشگاه از قروه راهس چالابه شدیم.
 چالابه یکی از مکان های سنگنوردی است که در اطراف شهر کرمانشاه واقع شده . ساعت ۱۷ به منطقه رسیدیم وسایل وکوله ها را بسته راهی منطقه اصلی سنگنوردی شدیم اما متآسفانه چون محل دقیق رو نمی دانستیم کمی از راه را اشتباه رفتیم و خوشبختانه کوهنوردانی که اونجا بودن ما رو راهنمایی کردند و ما پس از کمی تآخیر به محل اصلی برای سنگنوردی رسیدیم .
کمی چوب برای روشن کردن آتش جمع کرده و جهت آوردن آب معدنی به سمت ماشین ها رفتیم.
حدود ساعت ۲۱  بعد از خوردن شام خوابیدیم . ساعت ۹ بیدار شده و پس از صرف صبحانه راهی مسیری بلوط که نزدیک چادرمان بود، شدیم.
ابتدا محمد سعید و مرتضی سرطناب صعود کردند من و عرفان هم روی همین مسیر تلاش کردیم بعد از صعود این دو مسیر کلاهک زیبایی رو دیده آن راه هم صعود کردیم اما متاسفانه اسمش را ندانستیم  یک مسیر سخت تری آنجا به نام مسیر قلیان بود با درجه سختی ۵.۱۲c  که محمد سعید و عرفان صعود کردند کم کم  وسایل رو جمع کرده و برای صرف ناهار رفتیم بعد از خوردن ناهار و جمع کردن چادر هابرای دیدن منطقه دفتیم تا بیشتر بشناسیم و از مسیر های بیشتری دیدن کنیم وارد قسمت دره مانندی شدیم و واقعا مسیر های زیادی با درجه سختی های متفاوتی آنجا بودن از سنگنوردان که پرسیدیم گفتند اینجا(چالابه) ۸۶ مسیر دارد البته اضافه کنم تمام مسیر ها اسپرت هستند  ساعت ۱۷ پایین به طرف ماشین ها آمدیم اما از شانس بد ما دوتا ماشین بد پارک کرده بودن و رفته بودن نزدیک یک ساعت معطل شدیم و خدا را شکر ساعت ۱۸به سمت قروه  راه افتادیم و ساعت ۲۰.۳۰ به سلامت به قروه رسیدیم.

تاریخ اجرای برنامه: ۲۵و ۲۴ فروردین ۱۳۹۶
شرکت کنندگان آقا: عرفان آزادی.محمد سعید حنیفی.مرتضی عباسی. پدرام نعمتی (سرپرست)
شرکت کنندگان خانم: مریم شهسواری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.