سنگنوردی در دیواره زرده سنگر
 مورخه ۲۲ فروردین  تن از اعضای باشگاه کوهنوردی،سنگنوردی،غارنوردی قاجر طبق برنامه زمان بندی شده شش ماهه اول بر روی دیواره سنگنوردی زرده سنگر ،تمرین صعود کرده ای روی مسیر شکاف و مسیر پدر و پسر و آموزش کارگاه زدن و شناخت ابزار را تمرین کردند.همچنین بعد از صرف نهار به سمت آبشار سنگین آباد محل انجام تمرینات یخ نوردی رفته و با همکاری اعضای شرکت کننده در برنامه مشغول جمع آوری لوله آب های کار گذاشته شده بر روی دیواره ی یخ نوردی شدند.
زرده سنگر در روستای سنگین آباد از توابع شهرستان قروه واقع شده و تاکنون تعداد زیادی مسیر سنگنوردی با درجه صعود های مختلف بر روی ان زده شده است….

تاریخ اجرای برنامه: ۲۲ فروزدین ۱۳۹۶
شرکت کنندگان آقا: رحمان مرادیانی،مصطفی خالدیان،عرفان آزادی،محمد سعید حنیفی،پدرام دولتی،آریا محمدی،سهند نوری،حمید رضا اکبری.سرپرست(مرتضی عباسی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.