صعود به ارتفاعات قلوز

مورخه ۲۹ بهمن ۹ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم به ارتفاعات قلوز در جنوب قروه صعود نمودند.

گزارش برنامه در ادامه مطب….

برنامۀ خط الراس قلوز به بدر
طبق قرار قبلی ساعت ۶:۳۰ در چهار راه کوهنوردی(مدرس) جمع شده و از طریق ۲ دستگاه ماشین سواری از قروه حرکت کردیم.
ساعت۷ در ابتدای جادۀ خاکی گون دره در شهرک قلعه به طرف باغچه مریم حرکت کردیم.هوا سرد و برف همه جا را سپید پوش کرده و از ابتدای مسیر برف کوبی داشتیم.
در پیچ آخر نزدیک کوه یکی از نفرات به دلیل مسمومیت از غذای شب قبل حالش دگرگون شد و با نظر سرپرست به روستای قلعه بازگشت.البته تا رسیدنش،سرپرست برنامه چند بار با او تماس گرفت و پس از مطمئن شدن از حال او مسیر را ادامه دادیم.
برای صبحانه به باغچه مریم رسیدیم. ساعت۸:۳۰ صبحانه را خورده و گتر یکی از افراد را هم که مشکل ایجاد می کرد،تعمیر کرده و مسیرمان را از یال سمت چپ که به دوشاخ منتهی می شود در ساعت ۹ آغاز کردیم.
هوا نیمه ابری بود و برای ذخیره انرژی نوبتی برف کوبی می کردیم.ابر های زیادی قله را پوشانده و ما برای اینکه قبل از تاریکی تمام مسیر را بپیماییم،بدون استراحت حرکت کردیم و گاهی فقط برای گرفتن عکس توقف کوتاهی داشتیم. 
ساعت۱۲:۲۰  به شاخ اول و تابلوی مخابراتی رسیدیم.در دور دست و بر روی صخره های شاخ دوم چند بز کوهی ماده نمایان و پس از چند دقیقه ناپدید شدند.از اینجا به بعد دست به سنگ شروع و همزمان بارش شدید برف نیز آغاز شد. 
ساعت ۱۳ شاخ دوم را هم صعود کردیم ولی کولاک بسیار شدید شد به طوری که مجبور شدیم صخره ها را از پایین دور بزنیم.
از ترس افتادن و سقوط از روی تیغۀ صخره ها که تا قله قلوز کشیده شده و تماماً باید دست به سنگ و امکانات فنی هم نیاز دارد و ما هم از قبل با نظر سرپرست طنابچه و تبریخ و کلنگ به همراه داشتیم.بعد از دور زدن شاخ دوم با تشخیص سرپرست،برنامه راتغییر داده و به آبشار سنگین آباد رفتیم.
 هنگام فرود از صخره ها صدای مهیب شکسته شدن برف،احتمال ریزش بهمن را داد که با احتیاط و به صورت نفر به نفر به صورت مستقیم رو به پایین فرود آمدیم و بعد از طی شدن منطقۀ ریزش بهمن،تراورس سختی رو به شمال صخره ها داشتیم.خیلی سریع فرود آمدیم و هوا هم لحظه به لحظه سرد تر می شد،البته مجهز بودن تمامی افراد به پوشش گرتکس و کلاه و عینک توفان،آرامش و اعتماد به نفس در افراد ایجاد کرده و بیش تر از مناظر و ارتفاع زیاد برف که بعد از سال ها که برف بیش از نیم متر را تجربه نکرده بودیم لذت می بردیم،در این برنامه گاهی تا کمر درون برف فرو می رفتیم.بعد از یک ساعت و ربع که خط الراس را ترک کردیم درساعت ۱۴:۳۵ به آبشار رسیدیم.چند تن از اعضای گروه به سرپرستی رحمان مرادیانی در آبشار به یخ نوردی مشغول بودند و ما هم پس از گرفتن عکس یادگاری با آن ها رو به روستای سنگین آباد حرکت کردیم.
بارش برف از نوع پودری همراه با کولاک شدید بدون توقف می بارید.در ابتدای روستا چند خانواده سرگرم برف بازی بودند و از هوا و بارش برف لذت می بردند.ما هم ساعت۱۵:۴۰  به روستا رسیده و بلا فاصله سوار ماشین هایی که از قبل با آن ها هماهنگ کرده بودیم،شدیم.
ساعت۱۵:۵۵ سوار  ماشین ها شده و در نهایت ساعت۱۶:۲۰ به قروه رسیدیم و خاطره این روز برفی نیز در ذهنمان ثبت گردید.برف تا صبح شنبه ادامه داشت.موضوع مهم این برنامه سرپرستی موفق و همراه با تجربۀ آقای اسماعیل عباسی بود که در تمام مسیر روحیۀ افراد را در بهترین وضعیت نگه داشت و چند تصمیم صحیح موجب شد که فقط خاطرۀ خوب باقی مانده و هیچ کدام از افراد دچار ترس و آسیب نشوند.
گزارش از مصطفی خالدیان

تاریخ اجرای برنامه: ۲۹ بهمن ۱۳۹۵
شرکت کنندگان آقا: شاهین نادری، کامران محمدی،مصطفی خالدیان، محمد میرانی، مهدی عباسی، پدرام دولتی، آریا محمدی، یعقوب عزیزی، اسماعیل عباسی(سرپرست)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *