مسابقه سنگنوردی انتخابی استان در قروه برگزار گردید

مورخه ۵ آذر مسابقه سنگنوردی انتخابی استان جهت شرکت در مسابقات کشوری جام فجر در قروه برگزار گردید . در پایان به نفرات برتر لوح یادبود اهدا شد.
نتایج این مسابقه:
نوجوانان سرطناب 

1-علی عباسی قروه 
2 -محمدایمانزاده دیواندره
۳-سیروان فرامرزی دیواندره
جوانان سر طناب:
بیشتر بخوانید