اتمام مهلت ارسال پایان‌نامه، تئوری سازمان و کسری مدارک دوره‌های مربیگری

به آگاهی می‌رساند؛ مهلت ارسال پایان‌نامه، تئوری سازمان و کسری مدارک نفراتی که سال ۹۳ در دوره‌های مربیگری این فدراسیون شرکت نموده‌اند تا پایان آذرماه ۹۵ و نفراتی که سال ۹۴ در دوره‌های مربیگری شرکت‌ نموده‌اند تا پایان بهمن ماه ۹۵ می‌باشد. بدیهی است در

بیشتر بخوانید