صعود به قله پریشان از چهار مسیر بمناسبت هفته تریبت بدنی

مورخه ۳۰ مهر ماه بمناسبت هفته تربیت بدنی ۴۷ تن از تیم قاجر به قله ۳۱۵۰ متری پریشان در جنوب قروه از چهار جبهه صعود نمودند.
یک تیم از مسیر سنگنوردی سامان به قله صعود نمودند. ۱۱ تن
تیم دوم از مسیر آلپی به قله

بیشتر بخوانید