کوه نورد روزت مبارک باد

بهترین کوه نوردان کسانی هستند که به قله قلبها صعود می کنند روز کوه نورد را به همه همنوردان گرامی تبریک می گوییم. 
روابط عمومی گروه کوه نوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید