انتخاب «زارعی» به عضویت هیات مدیره اتحادیه جهانی کوهنوردی

مجمع اتحادیه جهانی کوهنوردی عصر امروز با انتخابات رئیس، هیات رئیسه و هیات مدیره برگزار گردید. در این مجمع زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی ایران باکسب حدنصاب آراء به عنوان یکی از ۴ عضو هیات مدیره این اتحادیه برای زمان ۴ سال برگزیده شد. همچنین “فریتز

بیشتر بخوانید