تمرین سنگنوردی در دیواره زرده سنگر

مورخه ۳۰ شهریور ماه ۱۰ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر بر روی دیواره زرده سنگر در جنوب قروه تمرین سنگنوردی(پله رکاب. ابزار گذاری. صعود کرده ای و صعود اسپرت نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۵
شرکت کنندگان آقا: مهدی عباسی، فرید سنگین آبادی، شاهین نادری، پوریا آرامی، مجید معظمی، علیرضا میرانی،علی عباسی، رحمان مرادیانی(سرپرست)
شرکت کنندگان خانم: فاطمه میرانی، پریا آرامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *