مهلت ارسال مدارک / دوره‌هایی که قبل از ۱۲ تیر ماه ۹۵ برگزار شده

با توجه به گذشت ۲ ماه از صدور احکام دوره‌های آموزشی به صورت اتوماسیون و داخل پرتال، به آگاهی می‌رساند؛ مهلت ارسال مدارک دوره‌هایی که خارج از پرتال و قبل از ۱۲ تیر ماه ۹۵ برگزار گردیده، فقط تا پایان روز شنبه ۱۳ شهریور ماه

بیشتر بخوانید