صدور گواهینامه صعود قلل از طریق پرتال

به آگاهی می‌رساند؛ به منظور حفظ محیط زیست و کاهش مصرف کاغذ، صرف انرژی و زمان کمتر؛ از تاریخ اول شهریور ۹۵ صدور گواهینامه صعود قلل، فقط از طریق پرتال و صفحه شخصی تمامی اعضاء امکان پذیر خواهد بود. پس از تأیید فدراسیون در استان

بیشتر بخوانید
اکسپدیشن بین المللی غارنوردی جوجار؛ نقشه برداری چند غار جدید

به گزارش رسیده؛ اعضای تیم اکسپدیشن بین المللی غارنوردی جوجار تاکنون موفق شده اند ۸ غار جدید را نقشه برداری کنند و برنامه های گشت سطحی و اکتشاف و نقشه برداری دیگر غارهای منطقه همچنان ادامه دارد.
طبق برنامه ریزی انجام شده، فعالیت اکتشافی جدید

بیشتر بخوانید