شهادت سه محیط بان در کمتر از ۴۸ ساعت

با گذشت کمتر از یک ماه از کشته شدن یک جنگلبان در منطقه نور مازندران، حالا دو محیط بان در منطقه حفاظت شده «گنو» بندرعباس مورد هجوم قرار گرفته و به شهادت رسیدند تا شمار شهدای گارد محیط زیست به ۱۱۸ نفر افزایش یابد.
این

بیشتر بخوانید